Nepristrastnost

Politika i Izjava Upravnog odbora TÜV Thüringen e.V. o nepristrasnosti certifikacijskih i inspekcijskih tijela, ispitnih laboratorija i tijela za verifikaciju 1 

Ova politika i izjava Izvršnog odbora TÜV Thüringen e. V. odnosi se na sve rukovodioce i zaposlenike TÜV Thüringen e. V. Upravni odbor TÜV Thüringen e.V. je svjestan važnosti nepristrasnosti u obavljanju djelatnosti certifikacije, verifikacije, inspekcije i testiranja te daje sljedeću izjavu u vezi sa navedenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima i njihovim zaposlenicima:

Izvršno osoblje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima mora biti nezavisno u obavljanju svojih dužnosti i ne smije biti uključeno u aktivnosti koje bi mogle narušiti nezavisnost njihove prosudbe i njihov integritet u aktivnostima u kontekstu ocjenjivanja usaglašenosti.

Ispitivanja i odluke se neće realizovati ako se izvršno osoblje bude nalazilo u sukobu interesa.

Potencijalni sukobi interesa rješavaju se s ciljem osiguranja nezavisnosti, integriteta, neutralnosti i objektivnosti ocjenjivanja usaglašenosti. Upravni odbor TÜV Thüringen e.V. ne izdaje nikakva stručna uputstva i suzdržava se od bilo kakvih disciplinskih instrukcija koje bi mogle imati direktan ili indirektan uticaj na objektivnost rezultata ispitivanja i odlučivanja.

Odluke tijela za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima zasnivaju se na objektivnim dokazima usaglašenosti (ili neusaglašenosti) koje su utvrdila tijela za ocjenjivanje usaglašenosti. Na ove odluke ne utiču drugi interesi ili druge strane i iste se donose nezavisno od bilo kakvog pritiska komercijalne, finansijske ili druge prirode.

Ako ne bude dostupno dovoljno objektivnih dokaza o ispunjavanju navedenih zahtjeva od strane nalogodavaca, tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima neće izdati izjavu o usaglašenosti ili će izdavanje iste privremeno izostaviti, povući ili ograničiti. Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima će sačuvati dokaze pribavljene u cilju utvrđivanja usaglašenosti u skladu sa specifičnim normama i zahtjevima nadležnih državnih službi te zakonskim kriterijima.

U gore navedenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti ne vrše se nedozvoljene aktivnosti po pitanju razvoja niti savjetodavnog rada.

Usluge tijela za ocjenjivanje usaglašenosti moraju biti dostupne svim zainteresovanim stranama. Ovim putem se izjavljuje da pri radu ne postoje neprimjereni uslovi finansijske ili druge prirode. Procedure koje slijede tijela za ocjenjivanje usaglašenosti sa relevantnim propisima primjenjuju se bez diskriminacije.