Certificiranje u oblasti industrijskog servisa

ASME CODE

certificiranje proizvođača – montažera opreme pod pritiskom prema sekcijama 1, 5 i 8

AD 2000 HP0 i AD 2000 W0 i EN 765

certificiranje proizvođača montažera opreme pod pritiskom i certificiranje proizvođača materijala za opremu pod pritiskom

EN 15085

Certificiranje proizvođača šinskih vozila i komponenti

EN ISO 3834

certificiranje proizvođača – montažera za izvođenje zavarivačkih radova

Ceritifikacija zavarivača i operatera zavarivanja prema standardima iż serije ISO 9606, ISO 14732, AD2000 HP3, i ASME CODE Sec. IX
Certificiranje pogona za izvođenje toplinske obrade materijala i zavarenih spojeva prema DIN EN ISO 17663 I AD 2000 HP 7/1”
Certificiranje zavarivačkog pogona Proizvođača armaturnih mreža prema ISO 17660

CE i PI znak za proizvode

EN 1090 - certificiranje proizvođača čeličnih konstrukcija; nadzor nad energetskim postrojenjima
certificiranje stacionarne opreme pod pritiskom prema odgovarajućem modulu ocjene usaglašenosti prema PED 2014/68/EU
Odobrenje proizvođača materijala za opremu pod pritiskom prema Aneksu I, tačke 4.3 i 7.5
Certificiranje proizvođača montažera za izvođenje zavarivačkih radova na opremi pod pritiskom prema Aneksu I, tačka 3.1.3
TPED 2010/35/EU - certificiranje prenosive / pokretne opreme pod pritiskom u vezi sa propisima ADR/RID
2006/42/EC – Direktiva za mašine
2009/48/EC – Direktiva o sigurnost igračaka
95/EC – Direktiva za niski napon
2004/108/EC – Direktiva za elektromagnetnu kompatibilnost
CPR 305/2011 - Proizvodi prema uredbi za građevinske proizvode
GS znak