Certificiranje sistema

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001

Ovo je opći standard u oblasti sistema upravljanja kvalitetom koji važi kao idealna osnova za sisteme osiguranja kvaliteta.

Sistem upravljanja zaštitom okoliša prema ISO 14001
Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu: ISO 45001; SCC
Sistem upravljanja za bezbjednost hrane: HACCP; ISO 22000; FSSC 22000; ISO 22716; GMP
Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO/IEC 27001
Sistem upravljanje energijom ISO 50001
Sistem upravljanja zdravstvenih organizacija 15224