Sertifikacija sistema

You are here:

Želite unaprediti svoj posao? Želite pratiti moderne tokove poslovanja? Treba Vam “moćan alat” kojim ćete to postići? Želite li ispuniti zahteve klijenata iz EU? Mnogo pitanja, a jednostavan odgovor:

Vama su potrebni međunarodni standardi kvaliteta. Međunarodni sertifikati su Vam neophodni da biste obogatili svoj brend i izašli na tržište. Vaši sertifikovani partneri žele da i Vi ispunjavate sve zahteve i posedujete odgovarajuće sertifikate.

Rešite to na siguran i jednostavan način.

Sertifikaciona kuća TUVADRIA će Vam pružiti najbrže i najkvalitetnije usluge sertifikacije iz sledećih područja

 • Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

  Od 14.09.2015. godine na snazi je novi standard ISO 9001:2015, koji je zapravo dorađena verzija ISO 9001:2008. Ovo je opšti standard u oblasti sistema upravljanja kvalitetom koji važi kao idealna osnova za sisteme osiguranja kvaliteta. Sertifikacijom dobijate priznat dokaz u Vašoj branši o funkcionalnom sistemu upravljanja i time dokumentujete samoopredjeljenje ka kvalitetu. TÜVadria nudi kombinovane usluge auditiranja prema ISO 9001:2015 i specifičnim standardima.

 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2015

  Međunarodni standard ISO 14001:2015 reguliše sve zahteve koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Životna sredina je danas izuzetno bitno određenje u razvoju, a primenom ovog standarda stvara se okvir za razvoj koji je baziran na zaštiti životne sredine, sprečavaju se zagađenja i štite se prirodni resursi. Sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) uključuje uređenje organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja životnom sredinom. Ovaj standard je kompatibilan sa drugim sistemima upravljanja.

 • Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS - 18001:2007, SCC

  OHSAS 18001:2007 daje zahteve za sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresovanih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija sprovodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremiti i organizovati u skladu sa važećim primenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja. Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sistema u jedan integrirani sistem upravljanja.

  Politika sistema mora sadržavati ciljeve koji se odnose na stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u zavisnosti od utvrđenih i planiranih rizika. Ciljevi koji se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu moraju biti uspostavljeni i održavani na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar organizacije, a gde je to moguće, trebaju biti i merljivi.

 • Sistem upravljanja bezbednosti hrane: HACCP, ISO 22000

  HACCP kao međunardono priznati standard je od velike važnosti jer svim učesnicima u lancu hrane nameće strogo poštovanje sigurnosti i kvaliteta.“Hazard Analysis Critical Control Points” (HACCP) je sistematska metoda za analizu i ocenjivanje relevantnih opasnosti, kao i za savladavanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP`s) u okviru proizvodnog procesa, uključujući njegove prethodne i sve naredne procese.

  Ciljna grupa su proizvođači hrane, opreme i dobavljači, te velike kuhinje, hoteli i restorani.
  ISO 22000:2005 je svetski jedinstven standard za sistem upravljanja u oblasti sigurnosti hrane. On se ne odnosi samo na prehrambene proizvode, stočnu hranu, proizvođače začina i aditiva, nego i na gastronomiju, velike kuhinjske pogone kao i na njihove dobavljače, ali i na zemljoradnike, proizvođače mašina za prehrambene proizvode, preduzeća za transport i skladištenje, davaoce usluga u oblasti deratizacije i specijalizovane ponuđače edukacija i davaoce usluga osoblja, proizvođače đubriva, sredstava za čišćenje i dezinfekciju i sl. kao što je trgovina. ISO 22000:2005 odnosi se na sve karike u lancu: od njive do trpeze.

 • FSSC 22000

  FSSC 22000 je sertifikaciona shema izrađena od strane Fondacije za sertifikaciju prehrambene sigurnosti sa sedištem u Holandiji, objavljena je i odobrena 2009. godine od strane GFSI-ja (Global Food Safety Initiative) kao odgovor na potrebe međunarodnog poslovanja s hranom za nezavisnom, ISO baziranoj shemi za sertifikaciju sigurnosti hrane. FSSC 22000 obuhvata ključne zahteve mnogih postojećih normi i programa, kao što su: GMP, HACCP, BRC, IFS te osigurava ispunjenje uslova za plasman proizvoda u svetske trgovačke lance. FSSC 22000:2010 se temelji na postojećoj međunarodno prepoznatoj normi upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, tehničkim specifikacijama ISO/TS 22002 – 1:2009 (ili ekvivalent PAS 220) i ISO/TS 22003.

 • Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO/IEC 27001:2013

  Zahtevi standarda ISO/IEC 27001 propisuju na koji način organizovati informacionu sigurnost u bilo kojoj vrsti organizacije. Možemo slobodno reći da je ovo temeljna norma za upravljanje informacionom sigurnošću.

 • Sistem upravljanje energijom ISO 50001:2011

  ISO 50001 je novi globalni standard za upravljanje energetskom efikasnošću koji uspostavlja politiku energije sa konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska efikasnost, postavlja bazu za korišćenje energije, identifikuje kritična područja i razume elemente koji utiču na korišćenje energije, održava periodične prognoze u korišćenju energije, uzima u obzir potrošnju energije u procesu odlučivanja pri dizajniranju I nabavci opreme, materijala ili usluga.

 • Sertifikacija kvalitetav usluge i higijene u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva

  U hotelijerstvu i ugostiteljstvu, najvažnije je ispuniti očekivanja gostiju, a da bi se to postiglo neophodno je kontinuirano raditi na poboljšavanju usluge. Delatnost hotelijerstva i ugostiteljstva živi od ispunjavanja očekivanja svojih gostiju i potrebna su kontinuirana poboljšanja kako bi se pokušali ispuniti svi zahtevi. Veoma je važno prepoznati usluge koje Vaši gosti očekuju, i kvalitetno realizovati te usluge u Vašem hotelu. Nudimo Vam sertifikaciju kvaliteta usluge i higijene u hotelijerstvu i ugostiteljstvu prilagođenu Vašoj organizaciji. Sertifikatom za kvalitet usluge i higijene u hotelijerstvu i ugostiteljstvu dokazujete da ne samo da mislite na kvalitet usluge Vaše organizacije, Vaših zaposlenih, kvalitetno ispunjavanje očekivanja Vaših gostiju, nego da Vi taj kvalitet i živite. Ovim sertifikatom gradite pozitivan imidž i povećavate krug potencijalnih gostiju.