Sertifikacija osoblja

You are here:

Edukacija je sastavni deo uspešne sertifikacije, i doprinosi većoj uspešnosti i organizacije i pojedinaca.

TUVADRIA uz pomoć svog stručnog tima i partnera omogućava svojim klijentima odgovarajuće seminare, obuke, kurseve, radionice i sl.

 • Interni auditor

  Postanite kompetentan interni auditor sistema upravljanja. Obuka za internog auditora je osmišljena za organizacije koje imaju sertifikovan sistem upravljanja, koje se nalaze u fazi pripreme i implementacije ili imaju u planu implementaciju sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, ISO 22000 ili prema HACCP.

 • Predstavnik rukovodstva za kvalitet

  Predstavnici rukovodstva za kvalitet izučavaju metode i alate razvoja i primene sistema kvaliteta u organizaciji. Dodatni aspekt školovanja je priprema učesnica/-ka za njihovu ulogu i odgovarajuće zadatke u održavanju, ocenjivanju i stalnom unapređivanju sistema kvaliteta.

 • Menadžer kvaliteta

  Menadžer kvaliteta je kompetentan da izgradi sistem upravljanja kvalitetom, da ga primenjuje i razvija kroz uspostavljanje procesa poboljšavanja.

 • Auditor

  Uspeh audita zavisi o stručnom znanju, ponašanju i društvenoj kompetentnosti auditora, čime auditor odlučujući doprinosi neprekidnom poboljšavanju organizacije. Kvalifikacija za auditora osposobljava Vas za uspešno sprovođenje provere i ocene sistema upravljanja u skladu sa ciljevima organizacije i postavljenim ciljevima audita.

 • Sertifikacija osoblja prema EN 9712 za metode bez razaranja (VT, PT, RT, MT, UT)

Sertifikati se izdaju i registruju u Službi za sertifikaciju sistema i osoblja u Nemačkoj!

SCC Obuke

Ukoliko Vaša organizacija izvodi radove na većim gradilištima na području Evropske unije kao nosilac posla ili podugovarač neophodno je ispuniti zahteve po pitanju bezbednosti na radu. Tu mislimo pre svega na posedovanje SCC knjižice i sertifikata za:

 • operativno osoblje (bravari, zidari, varioci,….) i
 • operativno rukovodeće osoblje.

SCC-pravila iz 2011. godine propisuju, da se od 01.01.2012. godine ispiti i sertifikacija osoblja mogu sprovoditi samo od strane akreditovane Službe za sertifikaciju osoblja prema ISO 17024.

Krajem decembra 2011. godine TÜV Thüringen, a time i TUVadria d.o.o. je dobila akreditaciju od nemačkog akreditacijskog tela DAkkS za SCC-osoblje.

Proces dobijanja SCC knjižice je sledeći:

 • obuka u trajanju od 24 časa prema planu i programu TÜV Akademije odnosno SCC komiteta (u slučaju više kandidata praktikuje se na licu mesta u firmi) – nakon obuke svaki polaznik dobija sertifikat za obuku prema SCC-u sa temama obuke od strane TÜV Akademije
 • priprema kandidata za ispit i ispit u trajanju od 105 minuta sa ukupno 70 Multiple- Choice- pitanja za operativno rukovodeće osoblje i ispit u trajanju od 60 minuta sa ukupno 40 Multiple- Choice- pitanja za operativno osoblje. – nakon položenog ispita (min. 70% tačnih odgovora) svaki polaznik dobija sertifikat Službe za sertifikaciju TÜV Thüringen-a (na nemačkom ili engleskom jeziku) i SCC knjžicu sa unetim podacima o poslodavcu i vlasniku knjižice sa važenjem od 10 godina.

Prednosti u odnosnu na SCC obuku u inostranstvu su: obuka i ispit na maternjem jeziku i znatno niže cene usluge.

SCC knjižica i sertifikati su vlasništvo osobe na čije ime su izdati, a ne preduzeća. Zaposleni je dužan da vodi računa o SCC knjižici i da je pokaže na zahtev nadležnih institucija u EU.

Dugogodišnje iskustvo naših inspektora sa važećim evropskim akreditacijama garantuje efikasan rad i ispunjavanje Vaših zahteva.